Vērienīgā kongresā IZM pulcēs Latvijas zinātniekus no visas pasaules

“Latvijas zinātnei ir pasaules līmeņa rezultāti un, strādājot pie tiem, mēs samērojam savas spējas un iespējas, zināšanas un prasmes atbilstoši pasaules attīstības tendencēm. Kongress ir apliecinājums mūsu varēšanai un potenciālam visās pētniecības jomās, kurās Latvijas zinātnieki ikdienā strādā,” IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa prezentācijā uzsvēra izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis .

Trešdien, 18. aprīlī, Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centrā notika IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa prezentācija. Prezentācijā piedalījās izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa un sabiedrībā zināmi Latvijas pētnieki, kas ir arī kongresa satura veidotāji.

“Šis kongress ir veltīts jautājumiem, kuri valsts simtgadē ir svarīgi. Tematiski kongresa jautājumi tiek iedalīti trīs blokos – sabiedrības drošība un drošums, kas ļauj mums zināt to, ko zinātne var dot sabiedrībai nākamajos 100 gados.  Otrajā dienā iezīmēsim pasaules attīstības tendences sešās zinātnes nozarēs un Latvijas iespējas tajās. Zinātnieki tiksies dabaszinātņu, inženierzinātņu un tehnoloģiju, medicīnas un veselības zinātņu, lauksaimniecības un meža zinātņu, sociālo un humanitāro zinātņu sekcijās. Trešajā dienā lūkosim, kādi ir Latvijas attīstības scenāriji un piedāvātie risinājumi, kā Latvijai attīstīties par viedvalsti, kas ir ne tikai gudra, bet arī gudri māk izmantot tehnoloģijas,” skaidro kongresa organizācijas grupas vadītāja, IZM valsts sekretāres vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Dr. Agrita Kiopa.

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress iecerēts kā diskusiju platforma un inovāciju forums, kurā dalībniekiem būs iespēja satikties, veidot attiecības un sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai un projektu uzsākšanai dažādās zinātnes jomās, kā arī informēt Latvijas sabiedrību par Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātnieku izcilajiem sasniegumiem un veiksmes stāstiem, atklājot Latvijas cilvēkkapitāla spēku un potenciālu, stiprināt iesakņotību Latvijā, iepazīt Latvijas kultūru un tradīcijas un vairot Latvijas zinātnes un institūciju prestižu.

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress ir viens no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vērienīgākajiem Latvijas valsts simtgades pasākumiem, kas pulcēs Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātniekus un viņu stratēģiskos partnerus no visas pasaules, lai piedāvātu risinājumus Latvijas attīstībai un veicinātu zinātnieku ilgtermiņu sadarbību.

Kongresu rīko IZM sadarbībā ar Latvijas Universitāšu asociāciju, zinātniskajām institūcijām un diasporas organizācijām. Kongresa norises dienās tiek organizēts arī  Latvijas vēsturnieku II kongress un Pasaules latviešu juristu III kongress.

Kongresa mājaslapā https://congress.sciencelatvia.lv/ var sekot līdzi aktualitātēm, iepazīties ar programmu un dalībniekiem. Stenda referātus varat pieteikt līdz 27.aprīlim.

Izglītības un zinātnes ministrija
Komunikācijas nodaļa
prese@izm.gov.lv;
tālr.: 67047713, 26573340