Dr. Agnese Dāvidsone

Agnese Dāvidsone ieguvusi doktora grādu mediju un komunikācijas zinātnē Tartu Universitātē, Igaunijā, Šobrīd ir Komunikācijas, mediju un pārvaldības studiju virziena direktore Vidzemes Augstskolā, kā arī komunikāciju, mediju un žurnālistikas kursu lektore.

Dāvidsones galvenā pētījumu joma ir plašsaziņas līdzekļi un digitālā pratība, sociālo mediju lietošanas prakse, žurnālistikas ētika un kvalitāte. Viņa ir vairāku recenzētu rakstu autore. Publikācijas atrodamas dažādos starptautiskos žurnālos, tostarp Nordic Journal of Digital Literacy, Technology Pedagogy and Education Journal, Cyberpsychology etc.