Dr. Agrita Kiopa

Valsts Sekretāres Vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore, Izglītības un zinātnes ministrija. Viņa vada strukturālo reformu programmu, kuras mērķis ir attīstīt augstākās izglītības un zinātnes galvenās institūcijas, kas nostiprina zinātnes izcilību un atbilstību sabiedrības un ekonomikas attīstības prasībām. Viņa ir piedalījusies Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas izstrādē un nodrošina tās ieviešanu. Pirms darba ministrijā viņa ir bijusi pētniece Liverpūles Universitātē un Džordžijas Tehnoloģiju Institūtā, kur viņa ieguva doktora grādu ar specializāciju Zinātnes un tehnoloģiju rīcībpolitikā un publiskajās organizācijās.