Dr. Aigars Laizāns

Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesoram, Studiju prorektoram Dr. sc. ing. Aigaram Laizānam ir gan ievērojama pieredze pētniecībā un lielu starptautisku pētniecības projektu vadīšanā, gan liela pieredze uzņēmējdarbībā augstākā līmeņa vadītāja amatos (darbs finanšu sfērā, poligrāfijas nozarē, pēdējos gados – VAS “Latvijas Dzelzceļš “padomē).

Īpaša uzmanība pētniecības darbā tiek pievērsta atjaunojamo energoresursu izmantošanai, bioresursu izmantošanai enerģijas ieguvei, energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumiem, kā arī tehnoloģisko procesu automatizācijas un vadības pētījumiem. Pēdējo gadu pētniecības darbs ir veltīts elektrotransporta attīstībai, īpaši bezvadu enerģijas pārvades jautājumiem no elektriskā tīkla uz elektrotransportu, kā arī ūdeņraža izmantošanai transporta energoapgādē.

Profesora pieredzi un prasmes izmanto gan Latvijas, gan citu ES valstu atbildīgās iestādes zinātnisko un komerciālo projektu ekspertīzē, šobrīd tiek vadīti trīs doktoranti. A. Laizāns ir vairāk nekā 30 publikāciju autors, ir vadīta vairāk kā 60 bakalaura un vairāk kā 30 maģistra darbu sagatavošana. IEEE biedrs, Latvijas Lauksaimniecības un Mežu Zinātņu akadēmijas loceklis, Latvijas Enerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas biedrs.

This post is also available in: EN