Aigars Pētersons

Profesors Aigars Pētersons ir viens ievērojamākajiem Latvijas bērnu ķirurgiem. Visu darba mūžu A. Pētersons ir veltījis, strādājot Rīgas Stradiņa universitātē un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā.

20 gadus A. Pētersons vadījis Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu ķirurģijas klīniku, ieviešot tajā inovatīvas ķirurģijas un citas ārstniecības metodes, ievērojami veicinot medicīnas attīstību Latvijā. No 2011. gada līdz 2017.gadam bijis Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis. No 1998. līdz 2014. gadam vadījis RSU Bērnu ķirurģijas katedru, bet no 2008. līdz 2017. gadam bijis RSU Doktorantūras nodaļas dekāns. Kopš 2018. gada profesors Aigars Pētersons ir RSU rektors.

Aigars Pētersons ir arī aktīvi aizstāvējis veselības aprūpes jautājumus sabiedriski politiskā un starptautiski profesionālā līmenī, tāpēc bijis gan LR Saeimas deputāts un Rīgas Domes deputāts. Ir arī Latvijas ķirurgu, kā arī Latvijas, Eiropas un pasaules bērnu ķirurgu asociācijas biedrs un Baltijas Bērnu ķirurgu asociācijas prezidents. 2008. gadā profesors Pētersons tika apstiprināts par Latvijas Bērnu ķirurgu asociācijas viceprezidentu, vēlāk arī prezidentu un sertifikācijas komisijas locekli.

Profesors Aigars Pētersons plaši pievērsies arī pētniecībai bērnu ķirurģijā un medicīnā kopumā. A. Pētersons ir 435 zinātnisko publikāciju un 4 izgudrojumu autors. Autors arī 4 monogrāfijām bērnu ķirurģijā, to skaitā, Springer izdevniecībā. A. Pētersons ir “Latvijas Ķirurģijas žurnāla” (Acta Chirurgica Latviensis) zinātniskais redaktors un “European Journal of Pediatric Surgery” redkolēģijas loceklis. Vadījis 9 aizstāvētus promocijas darbus. Vairāk nekā 14 pasaules nozīmes kongresu dalībnieks un organizators. No 2017. gada A. Pētersons ir Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Profesora Hirša indekss ir 7.

Ņemot vērā profesora Aigara Pētersona devumu bērnu ķirurģijas un veselības aprūpas pilnveidē, viņš ir saņēmi daudzus ievērojamus apbalvojumus, piemēram, LR Ministru kabineta atzinības rakstu, Baltijas Asamblejas medaļu, Atzinības krustu, Barikāžu goda zīmi, Andreja Priedkalna balvu, Veselības ministrijas Atzinības rakst un Paula Stradiņa balvu medicīnā.

Prezentācijas tēma

Izglītības un zinātnes izaicinājumi – “Latvijas formulā 2050”

Rīgas Stradiņa universitātes rektors profesors Aigars Pētersons, “Simulāciju tehnoloģijas – drošs pamats nākotnes izglītībai”

Mēs dzīvojam strauji mainīgā laikmetā, kuru ievērojami ietekmē tehnoloģiju progress. To ienākšana ikdienas dzīvē tiek uztverta jau kā pašsaprotama un neatņemama norise. Tehnoloģijas maina arī mūsu priekšstatus par zināšanām, sociālajām saitēm, kā arī praktiskajām iemaņām un prasmēm, kas jāapgūst, iekļaujoties darba tirgū. Paralēli tam notiek plaši sociāli un demogrāfiski procesi – no vienas puses, sabiedrība ir kļuvusi ļoti mobila – tā pārvietojas un sazinās teju gaismas ātruma tempā, taču, no otras puses, tā arī strauji noveco.

Šajā sakarā sabiedrība, to skaitā, darba tirgus prasa tehnoloģijās balstītus kompleksus risinājumus. Tieši universitātes bijušas un joprojām ir tie intelektuālie centri, kam būtu jāsniedz atbildes uz minētajiem izaicinājumiem, iesaistot simulācijās balstītās tehnoloģijas zināšanu un prasmju nodošanas un apguves procesā. Tas attiecas gan uz topošajiem ārstiem un veselības aprūpes speciālistiem, gan arī uz sociālo zinātņu pārstāvjiem. Jaunās tehnoloģijas nodrošina realitātei maksimālu pietuvinātu vidi, kas ļauj līdz precizitātei, drošā un regulāri atkārtojamā veidā, gūt zināšanas, izkopt prasmes un izspēlēt rīcības algoritmus. Jauno tehnoloģiju sniegtās apmācību iespējas ir un būs nākotnes universitāšu atbilde uz sabiedrības vitālajām norisēm.

This post is also available in: EN