Aigars Strupišs

Jurists, 1990.gadā absolvējis Latvijas Universitāti, stažējies un strādājis starptautiskos pētniecības projektos Orhusas Universitātē (Dānija), Norvēģijas Zinātņu akadēmijā un Oslo Universitātē (Norvēģija). Vairāk kā 20 gadus pasniedzis dažādus kursus Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē (Komerctiesības, Tiesību teorija, Tiesību filozofija, Publiskā pārvalde, Sociālo zinātņu metode). Vairāk kā 25 gadus darbojies privātpraksē komerctiesību jomā. Kopš 2014.gada Augstākās tiesas tiesnesis.

Piedalījies vairāku likumprojektu izstrādē komerctiesību jomā – Komerclikums, Koncernu likums, Maksātnespējas likums (1998), Kredītiestāžu likuma maksātnespējas sadaļa u.c. Konsultējis starptautiskās organizācijas (Pasaules banku, Starptautisko valūtas fondu), piedalījies nozīmīgos starptautiskajos projektos, piemēram, PHARE projekts “Latvijas likumu saskaņošana ar Eiropas Savienības tiesībām”.
Daudzu juridisko publikāciju, t.sk. Komerclikuma komentāru autors.