Aivars Ratkevičs

Beidzis Ļeņingradas augstāko kara topogrāfijas komandieru karaskolu 1979. gadā ar Aerofotoģeodēzijas inženiera diplomu. Militārā dienesta un civilā darba stāžs Ģeoinformācijas nozarē 39 gadi. Strādā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā. No 1992. gada piedalījies Latvijas valsts robežu atjaunošanas darbu organizācijā. No 2010. gada strādā Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kā vieslektors, pētnieks un vecākais eksperts.

Nodarbojas ar pētniecību, izstrādā promocijas darbu par Valsts robežu demarkācijas darbu ģeoinformācijas nodrošinājuma tehniskiem un organizatoriskiem aspektiem. Veic pētniecību par Tālizpētes un fotogrammetrijas tehnoloģiju pielietojumu tautsaimniecības vajadzībām. Pētījumu jomā izstrādātas 34 zinātniskās publikācijas un publicētas dažādu valstu zinātniskajos izdevumos, tajā skaitā 3 indeksētas SCOPUS un Web of Science datu bāzēs.

  • aivars.ratkevics@gmail.com
  • +371 28302932