Dr. Alvis Brāzma

Bioinformātika un Eiropas zinātnes integrācija

Domājot par Latvijas starptautisko stāvokli un drošību, nozīmīga ir Latvijas integrācija starptautiskās zinātniskās organizācijās. 1974. gadā dibinātā Eiropas Molekulārās bioloģijas laboratorija (EMBL) ir Eiropas vadošā dzīvības zinātņu laboratorija. Tā ir starpvaldību organizācija ar vairāk nekā 80 neatkarīgām pētniecības grupām, kuru darbības virzieni aptver visdažādākās molekulārās bioloģijas jomas. EMBL savu darbību veic Heidelbergā, Barselonā, Hamburgā, Grenoblē, Romā, kā arī Hinkstonā (netālu no Kembridžas), kur atrodas arī laboratorijā ietilpstošais Eiropas Bioinformātikas institūts (EBI).

Laboratorijas darbību finansē vairāk nekā 20 valstis, ieskaitot Eiropas valstis, Izraēlu, un divas asociētās valstis – Argentīnu un Austrāliju. Viens no EMBL darbības mērķiem ir Eiropas dzīvības zinātņu integrācija, nodrošinot zinātnieku un studentu iespēju praktizēties pētniecībā. Latvijas dalība EMBL paplašinātu iespējas Latvijas doktorantiem studēt šajā laboratorijā, kā arī Latvijas zinātniekiem piedalīties augstākā līmeņa starptautiskajos pētījumos, ieskaitot iespējas pieteikties grantiem Eiropas Pētniecības Padomē. Latvijas dalība Eiropas zinātnes infrastruktūrā sekmētu arī Latvijas drošības stiprināšanu.

  • brazma@ebi.ac.uk

This post is also available in: EN