Dr. Andrejs Veisbergs

Andrejs Veisbergs, habilitētais filoloģijas doktors (1993), Latvijas Universitātes Humanitāri zinātņu fakultātes profesors (kopš 1994. gada), Tulkošanas katedras vadītājs. Kopš 2000. gada LU Valodniecības profesoru padomes priekšsēdētājs un kopš 2004. gada Valsts valodas komisijas priekšsēdētājs. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. Autors vairāk nekā 370 zinātniskām publikācijām par frazeoloģiju, aizgūšanu, valodu kontaktiem, sastatāmo valodniecību, tulkošanas jautājumiem, leksikogrāfiju, t. sk. monogrāfijas Latvian Idioms, Latvian and English Wordformation, Konferenču tulkošana (Trešais izdevums 2016), The Swings and Turns in the Latvian Translation Scene (2016), Jaunā latviešu angļu vārdnīca (Trešais izdevums 2016). EURALEX loceklis, Oksfordas Angļu vārdnīcu konsultants.

Viesojies ar lekcijām un lekciju kursiem ES tulkošanas dienestos (2011, 2014, 2016), Tartu Universitātē (2013), Porto Universitātē (2013), Viļņas Universitātē (2014, 2015). Eiropas Komisijas akreditētais tulks (kopš 1997. gada), tulko Eiropas parlamentam, Komisijai, dažādām institūcijām. Tulkojis Dalailamas, B. Klintona, Dž. Buša, Ban Kimuna u. c. vizītes un runas.

  • andrejs.veisbergs@lu.lv
  • +371 67034925
  • LU Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

This post is also available in: EN