Dr. Andress Ozols (Andrés Ozols)

Andrés Ozols ir fizikas doktors Buenos Aires Universitātē, Inženierijas fakultātes pusvadītāju fizikas un kvantu mehānikas profesors. Bioinženierijas institūta loceklis, kur veic biomateriālu un medicīnas ierīču izpēti un izstrādi, kas galvenokārt paredzēti muskuļu un skeleta sistēmas rekonstruktīvai operācijai, izgatavojot prototipus, fizisko, ķīmisko, bioloģisko apstiprināšanu un ražošanu citās iestādēs un ķirurģisko implantu ražošanas uzņēmumos.

Tā kā konsultants piedāvā palīdzību visos attīstības, ražošanas, kvalitātes vadības, izstrādes posmos, lai nodrošinātu produkta drošību un efektivitāti, ievērojot vietējos un Eiropas Kopienas noteikumus. A.Ozols ir vietējās un ISO ķirurģisko implantu standartizācijas komitejas loceklis. Viņš ir bieži uzaicināts kā runātājs Starptautiskajos reģeneratīvās medicīnas un biomateriālu kongresos. Apbalvots ar septiņām nozīmīgām prēmijām veselības jomā. Vietējo augstskolu, projektu, speciālistu un publikāciju kvalitātes novērtētājs minētajās jomās.