Dr. Anete Pajuste

Anete Pajuste ieguvusi ekonomikas doktora grādu Stokholmas Ekonomikas augstskolā, Zviedrijā. Doktora studiju laikā viņa gadu pavadīja Harvardas Universitātē kā viespētniece un semestri Eiropas Centrālajā bankā. Viņas pētniecības intereses ir saistītas ar ieguldītāju aizsardzību, korporatīvo pārvaldību un uzņēmumu finanšu jautājumiem. A. Pajuste ir vairāku publikāciju autore. Viņas raksti ir publicēti Korporatīvo finanšu žurnālā (Journal of Corporate Finance), Korporatīvās pārvaldības starptautiskajā pārskatā (Corporate Governance International Review), Oksfordas ekonomikas politikas pārskatā (Oxford Review of Economic Policy) un citos.

Profesore A. Pajuste kopš 2000. gada māca ar grāmatvedību un finansēm saistītus studiju kursus bakalaura un maģistrantūras studentiem. Viņai ir plaša pieredze centrētājās mācību metodēs kā, piemēram, gadījumu izpētē un pieredzes apguvē.

Paralēli akadēmiskajam darbam Anete Pajuste strādā kā konsultante uzņēmumu novērtēšanā, izmaksu uzskaitē, investīciju pārvaldībā un ar finanšu plānošanas jautājumiem. Kā arī dalās praktiskā pieredzē par ieguldījumiem akcijās, indeksu fondos un nekustamajā īpašumā.