Dr. iur. Anita Rodiņa

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne, asociētā profesore.

Referāts: Satversmes tiesa Latvijā: vērtības, esība un nākotne.