Dr. Asnate Ķirse

Asnate Ķirse, Dr. sc. ing., LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes pētniece (kopš 2014. g.) ir dzimusi 1988. gadā Rīgā. 2017. gada pavasarī viņa ieguva doktora zinātnisko grādu pārtikas zinātnē par promocijas darbu “Progresīvu apstrādes paņēmienu ietekme uz pākšaugu pastēšu kvalitāti uzglabāšanas laikā” (zin. vad. Dr. sc. ing., prof. D. Kārkliņa).

Viņas pētnieciskās intereses ir jaunu produktu izstrāde un pārtikas produktu mikrobioloģiskā drošība, kā arī enzimātiskā in vitro sagremojamība uzturvielu biopieejamības pētījumiem.
Šobrīd strādā LLU kā viesdocente un vada nodarbības gan latviešu, gan ārzemju studentiem un maģistrantiem.

Viņai ir 22 publikācijas, piedalījusies 3 projektos, t.sk. ES 7. Ietvarprogrammas projektā EUROLEGUME.

Kopā ar kolēģēm saņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinības rakstu “Nozīmīgākais sasniegums zinātnē 2017. gadā” par sasniegumu lietišķajā zinātnē “Inovatīvi olbaltumvielām un šķiedrvielām bagāti pārtikas produkti no Latvijā audzētiem pākšaugiem”.