Dr. Baiba Rivža

Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore; exministre Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijā, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente; Latvijas Zinātņu Akadēmijas akadēmiķe, prezidija locekle; Zviedrijas Karaliskās lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas ārlietu locekle; Academia dei Georgofili un Lietuvas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekle.

Zinātniskās darbības virzieni: bioekonomika, uzņēmējdarbības labā prakse un atbalsta politika lauku reģionos, tirgus izpēte, dzīvnieku labturība.

B. Rivža ir Eiropas Savienības zinātņu akadēmiju konsultatīvās padomes (EASAC) eksperte, piedalījusies Aprites ekonomikas metodoloģijas izstrādē. Latvijas Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV vadītāja.

This post is also available in: EN