Dr. Benedikts Kalnačs

Benedikts Kalnačs, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Literatūras vēstures daļas vadītājs, LFMI vadošais pētnieks un Liepājas Universitātes profesors. Dr. habil. philol. (1999, Latvijas Universitāte). Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. Eiropas Salīdzināmās literatūrzinātnes asociācijas akadēmiskās komitejas loceklis. Nozīmīgākie pētniecības virzieni: 19. un 20. gadsimta latviešu literatūra, latviešu un Eiropas drāma, salīdzināmā literatūra, postkoloniālās studijas.

Publikācijas ietver: Rūdolfs Blaumanis. Frost im Frűhling. Die deutschsprachigen Erzählungen (Rūdolfs, Blaumanis. Salna pavasarī. Stāsti vācu valodā Benedikta Kalnača un Rolfa Fīlmaņa sakārtojumā, 2017); 20th Century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options (20. gadsimta Batijas drāma: postkoloniālie vēstījumi, dekoloniālās iespējas, 2016); Interlitteraria 20/1, Special Issue: The Changing Baltics (žurnāla numurs ar tēmu Mainīgā Baltija, viesredaktors kopā ar Paulu Daiju, Evu Eglāju-Kristsoni, 2015).

  • litfom@lza.lv
  • +371 7212872
  • LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV

This post is also available in: EN