Šarlīna Vičeva (Charlina Vitcheva)

Charlina Vitcheva 2016. gada septembrī tika iecelta par Kopīgā pētniecības centra ģenerāldirektora vietnieci.

Iepriekš viņa strādāja kā Reģionālās un pilsētu politikas ģenerāldirektorāta Viedās un ilgtspējīgās izaugsmes un Dienvideiropas direktore.

Pirms pievienošanās Eiropas Komisijai, Charlina pavadīja 15 gadus Bulgārijas valsts pārvaldē, arī Pastāvīgajā pārstāvniecībā Briselē, galvenokārt risinot lauksaimniecības un zivsaimniecības jautājumus. Šajā periodā viņa aktīvi iesaistījās diskusijās par Bulgārijas pievienošanos Eiropas Savienībai un vadīja sarunu grupas no 2000. līdz 2004. gadam par lauksaimniecību un lauku attīstību, pārtikas drošību un zivsaimniecību.