Dr. Dace Balode

Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes profesore Bībeles teoloģijā. Teoloģiju viņa ir studējusi Latvijas Universitātē, kā arī Bāzeles un Bernes Teoloģijas fakultātēs, sadarbojoties ar Šveices Jaunās Derības pētnieku, profesoru Ulrihu Lucu (Ulrich Luz). Doktora diplomu ieguvusi Tartu Universitātes Teoloģijas fakultātē.

Kopš 2000. gada Dace Balode strādā Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, un pašlaik ir arī šīs fakultātes dekāne. Viņas akadēmiskās intereses saistās ar biblisko teoloģiju un tekstu interpretācijas teorijām un vēsturi, kā arī sievietes lomu kristīgajā tradīcijā. Šajās jomās Balode ir publicējusi savus pētniecības darbus, tostarp monogrāfiju „Gottesdienst in Korinth“ (Dievkalpojums Korintā, 2011), kas veltīta kristīgā dievkalpojuma pirmsākumiem. Viņa ir Eiropas sieviešu teologu apvienības biedre. Dace Balode ir luteriskās baznīcas locekle.

  • dace.balode@lu.lv
  • + 371 67034441
  • LU Teoloģijas fakultāte, Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586

This post is also available in: EN