Dr. Dace Bula

Dr. philol. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktore, vadošā pētniece. Ap 170 publikāciju folkloristikas teorijā un vēsturē, kultūras studijās un  tradīciju izpētē. Tostarp — monogrāfijas: Dziedātājtauta. Folkloras un nacionālā identitāte (2000); Mūsdienu folkloristika: Paradigmas maiņa (2011), Latviešu folkloristika starpkaru periodā (zin. red., 2014).

tarptautiskās Folkloras un etnoloģijas biedrības (SIEF) locekle, Starptautiskās Tautas naratīvu izpētes biedrības (ISFNR) locekle, Starptautiskās organizācijas Folklore Fellows asociētā locekle, žurnāla JEF: Journal of Ethnology and Folkloristics padomes locekle. Pasniedz kursus folkloristikas teorijā J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā un Latvijas Kultūras akadēmijā.

  • dace.bula@lulfmi.lv
  • +371 67229017
  • Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Mūkusalas 3, Rīga LV-1423

This post is also available in: EN