Dr. Dace Markus

Dr. habil. philol., Liepājas Universitātes rektore, profesore, Kurzemes humanitārā institūta vadošā pētniece, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle. Starptautiskās fonētikas asociācijas locekle, Latvijas zinātnes padomes locekle un eksperte. EEZ un Norvēģijas grantu Starptautiskās pētniecības un stipendiju komitejas locekle.

Vairāk par 300 publikāciju latviešu dialektoloģijā, fonētikā, fonoloģijā, bērna valodā un izglītībā autore. Izdevumu “Baltu filoloģija”, “Valoda un literatūra kultūras apritē”, “Valoda: nozīme un forma. Plašsaziņas līdzekļu valoda” u.c.  redakcijas kolēģijas locekle.

  • markus@latnet.lv
  • +371 63423568
  • +371 26442598
  • Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja LV-3401

This post is also available in: EN