Dr. Dainis Draviņš

Astronomijas profesors Lundas universitātē (Zviedrijā). Dzimis Zviedrijā, studijas Zviedrijā un ASV, pētniecības periodi daudzviet, st.c. ESO, Eiropas Dienvidu Observatorijas iestādēs Vācijā un Čīlē; arī bijis viesprofesors Latvijas Universitātē. Darbi par Sauli un Saulei līdzīgām zvaigznēm; attīstījis metodes precīziem novērojumiem ar instrumentiem uz zemes un kosmosā. Piedalījies astronomiskās darbībās dažādās starptautiskās organizācijās, arī Igaunijā, Lietuvā; darbojies Ventspils radioastronomijas centra izveidošanā.

Prezentācijas tēma

Planētas ap tālām zvaigznēm un dzīvības meklēšana uz tām

Fizikas un matemātikas likumi ir spēkā kā Visumā, tā arī uz Zemes. Bet vai arī bioloģijas likumi ir tie paši? Un vai vispār pastāv vispārīgi bioloģijas “likumi”? Vai oglekļu atomu īpašības obligāti noved pie organiskiem un bioloģiskiem procesiem? Un ja dzīvība pastāv kaut kur citur, vai tās evolūcija seko līdzīgām normām, kā uz Zemes?

Pēdējos gadu desmitos ir atklāts daudz planētu ap citām zvaigznēm nekā ap mūsu Sauli un dažas no tām šķiet līdzīgas Zemei. Tuvākās starp tām var novērot pietiekami detalizēti, lai meklētu bioloģiskus marķierus, ķīmiskas vielas to atmosfērās, kas varētu norādīt uz dzīvības esamību. Pašreizējā Zemes atmosfērā vienlaicīgi pastāv skābeklis un metāns, kas rāda ka jābūt īpašiem procesiem, kuri uztur šo abu vielu līdzsvaru, bez kuriem metāns jau sen būtu sadedzis. Izmantojot lielus teleskopus, tādu un citu ķīmisku molekulu pēdas meklē citplanētu spektros, mēģinot secināt par bioloģijas un dzīvības procesiem daudz gaismas gadu attālumā.

This post is also available in: EN