Dr. Daniels Buglers (Daniel Bugler)

Dr. Daniels Buglers ir WestEd vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, kas specializējas izglītības programmu izpētē un novērtēšanā. Viņam ir pieredze strādājot rajonu skolās, valsts aģentūrās, universitātēs un fondos, kas devis viņam plašu izpratni par izglītības jautājumiem un programmu izaicinājumiem/problēmām. Buglers palīdz vadītājiem izprast pētījumu rezultātus un to ietekmi uz turpmākiem vadības un politikas lēmumiem. Viņš veic novērtējumus, kas prasa plašu kvantitatīvi analītisko prasmju spektru. Viņa jaunākie vadītie projekti ir: universitātes mentoringa programmas nejaušās izlases veida kontrole; kvalitatīvs izpētes projekts par to, kā un kāpēc skolotāji pieņem lēmumus par saviem izvēlētajiem mācību materiāliem; kopienas procesu novērtēšana rajonu lēmumu pieņemšanā un matemātikas sistēmas kopīga ieviešana; valsts skolotāju un vadītāju vērtēšanas sistēmas jauktās metodes novērtējums; daudzgadīgo rajonu skolu apmācības un atbildības stratēģijas formatīvais novērtējums