Dr. Douglass Ziedonis (Douglas Ziedonis)

Douglas Ziedonis ir Kalifornijas Universitātes veselības zinātnes asociētais kanclera vietnieks (UCSD), tai skaitā medicīnas un farmācijas skolā un pamazām attīsta un vada jauno Publiskās veselības skolu. Dr. Ziedonis ir Psihiatrijas departamenta profesors ar bagātīgu zinātniski pētniecisko programmu. Attīstījis un novērtējis vairākas vadošās un apmācības programmas, kā, piemēram, Leadership Colllege, a statewide Physician Leadership Program, Health Care Provider Wellness / Resilience programs, and community leader / champion development programs. Viņš arī pārrauga fakultātes un personāla cilvēku saskarsmi un attiecības. Dr. Ziedonis ir sertificēts uzņēmējdarbības treneris “Vispasaules Biznesa treneru asociācijā” (WABC) un “Blackbelt certified in Lean and Six Sigma.” Douglas pārrauga UCSD veselības zinātņu Internacionālo programmu un ir starptautiski atzīts pētnieks un vadītājs, kas padziļinātāk pēta garīgās slimības un atkarības, it īpaši atkarību no tabakas. Viņam ir piešķirti vairāki apbalvojumi pētījumu, klīnisko, mentoringa un apmācību ietvaros. Vairāk nekā 25 gadus viņa pētniecības programmas ir patstāvīgi finansētas ar dotācijām no Nacionālajām Veselības Institūcijām un daudzām citām aģentūrām, un fondiem. Recenzējis vairāk nekā 300 publikācijas, mācību grāmatas, nodaļas un klīniskās rokasgrāmatas. Viņš ir strādājis ar iniciatīvām Medicīnas Institūtā, Amerikas Medicīnas koledžas asociācijā (AAMC), Prezidenta Buša jaunās brīvības komisijā un ētikas un morāles mācības komisijā Latvijas evanģēliski luteriskajā baznīcā Amerikā. Viņš aktīvi sadarbojas dažādos projektos ar Rīgas Stradiņu universitātes fakultāti.

Prezentācijas tēma:

“Veselības aprūpes vadīšanas un vadības iniciatīvu īstenošana un novērtēšana: drošības un kvalitātes nodrošināšana nemierīgos laikos”

Šajā lekcijā tiks aplūkotas gan veiksmīgas vadības iniciatīvas ārstiem un citiem veselības aprūpes līderiem, gan arī tas, kā šīs iniciatīvas īstenot un novērtēt. Ārstiem un citiem veselības aprūpes līderiem jāattīsta vadības un pārmaiņu vadības kompetences, lai uzlabotu viņu fokusu, skaidrību, radošumu un līdzjūtību, vienlaikus paaugstinot drošību un kvalitāti Latvijā un pielāgojoties straujām pārmaiņām veselības aprūpē visā pasaulē.

  • dziedonis@uscd.edu