Dr. Edīte Kaufmane

Augstāko izglītību ieguvusi Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Dr. biol. grāds iegūts 1991. gadā. Kopš 1980. gada strādā Dārzkopības institūtā dažādos amatos: 1996. – 2013. gadam bija direktore, kopš 2014. gada – vadošā pētniece un zinātniskās padomes priekšsēdētāja. Kopš 2011. gada – LZA īstenā locekle.

Zinātniskās darbības virzieni – Krūmcidoniju, plūmju un aprikožu audzēšanas tehnoloģijas, šķirņu izvērtēšana un selekcija; augļaugu citoembrioloģija.

Pēdējo piecu gadu laikā vadījusi vai īstenojusi ERAF, VPP, INTERREG, ZM, LZP u.c. pētījumu un investīciju projektus. Publicēti ap 120 zinātniski un populārzinātniski raksti, grāmatas un monogrāfijas, t.sk. 25 publikācijas ir SCOPUS un Web of Science datu bāzēs ar IF (H-index – 6). Latvijā reģistrētas 3 aprikožu un 5 plūmju šķirnes.
Saņemti 11 dažādi valsts un pašvaldību apbalvojumi, t.sk. LR Atzinības Krusta ordenis un Ministru Kabineta balva.

Ir LLU Lauksaimniecības nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes locekle, Latvijas Zinātnes Padomes locekle, Nacionālās Augu šķirņu padomes locekle u.c. Darbojas dažādās starptautiskās organizācijās.