Dr. iur. Andrejs Vilks

Tiesību zinātņu doktors, profesors, Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās fakultātes dekāns. Specializācija – kriminoloģija, deviantoloģija, tiesiskā politika.