Dr. Lora Dīna (Laura A. Dean)

Dr. Laura A. Dean ir politikas zinātnes un Williams globālo studiju profesore Millikinas universitātē, ASV. Viņa ir arī reģionālās fakultātes biedre Krievu, Austrumu Eiropas un Eirāzijas Centrā, Ilinoisas universitātē. 2016. gadā viņa bija vasaras zinātniskā pētniece Kennan Institūtē – daļa no Woodrow Wilson starptautiskā centra. Viņa saņēma doktora grādu politikas zinātnē no Kanzasas universitātes 2014. gadā.

Dr. Dean pēta dzimumu līdztiesības un politikas jautājumus, kas koncentrējas uz sabiedrisko politiku, migrāciju un dzimumu vardarbības tēmām Austrumu Eiropā un Eirāzijā, koncentrējoties uz Latviju un Ukrainu. Viņas pētījumu atbalsta Sociālo Zinātņu Pētniecības Padome, Amerikas Universitātes Sieviešu Asociācija, Fulbraita Programma, Rotari Fonds. Dr. Dean ir publikācijas Human Rights Review, Journal of Comparative Policy Analysis, Forced Migration Review, Journal of Baltic Studies, Journal Teorija in Praksa, and Femina Politica, the Feminist Journal of Political Science.