Dr. Aivars Žūriņš

Dr.sc.ing. Aivars Žūriņš ir Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Biorafinēšanas laboratorijas vadošais pētnieks. Galvenais zinātnisko pētījumu virziens ir uz pirolīzi balstīta biorafinēšana, kas nodrošina koksnes komponentu termisko depolimerizāciju un konversiju ķimikālijās, degvielās un materiālos. Publicējis 28 rakstus (Scopus) un saņēmis 12 patentus

Prezentācijas tēma

Koksnes biorafinēsanas koncepcijas perspektīvas Latvijā

Latvijas tautsaimniecības nākotnes virziens ir biobāzēta ekonomika, kas balstās uz tās spēcīgākajām nozarēm– lauksaimniecību un mežsaimniecību. Biorafinēšanas koncepcijas realizācija nozīmē visu koksnes komponentu integrētu konversiju ķimikālijās, degvielās un materiālos. Šādā procesā mizas tiek izmantotas ekstraktvielu ieguvei, hemicelulozes tiek atdalītas C5 cukuru vai to konversijas produktu veidā, bet atlikusī lignoceluloze tiek pirolizēta. Tās termiskajā konversijā kā pirmējais produkts rodas anhidrocukurs – levoglikokozāns, kuru var izmantot kā izejvielu polimeru un ārstniecisko līdzekļu sintēzei, bet var arī pārvērst glikozē ar tālāku fermentāciju bioetanolā. Savukārt, izmantojot skābes katalizatorus, iespējams lignocelulozi pārvērst citā anhidrocukurā– levoglikozenonā, kuru iespējams izmantot stereospecifisku organisko savienojumu sintēzei farmācijā. Pirolīzes procesa atlikumu ogles, kuras raksturo zems minerālvielu saturs, pēc mūsu pētījumu datiem var izmantot īpašu aktivēto ogļu superkondensatoru elektrodiem izgatavošanai vai arī, ievadot aktivēto ogļu struktūrā heteroatomus, kā, piemērām, slāpekli, iespējams iegūt katalītisku materiālu, kas var aizvietot platīnu zemas temperatūras degvielas šūnās un sekmīgi konkurēt ar dopētām oglekļa nanocaurulītēm.

This post is also available in: EN