Dzintars Ozols

Iegūta pamata izglītība Baldones vidusskolā, laika periodā no 1985.gad līdz 1995.gadam. Studijas Latvijas Medicīnas Akadēmijā no 1995.gada līdz 2001.gadam un iegūts ārsta grāds ar papildus zināšanām pediatrijā. Studijas turpinātas Rīgas Stradiņa Universitātes pēc diploma apmācības fakultātē no 2001.gada līdz 2006.gadam un iegūta bērnu ķirurga kvalifikācija.

No 2006.gada līdz 2009.gadam studijas Rīgas Stradiņa Universitātes tālāk izglītības fakultātē un iegūta plastikas ķirurga kvalifikācija. 2011.gadā iegūta rokas ķirurga kvalifikācija. No 2014.gada līdz 2018.gadam studijas Rīgas Stradiņa Universitātes doktorantūras nodaļā. No 2016.gada līdz 2018.gadam studijas Barselonas Universitātes (Universitat Autònoma de Barcelona) ¬ master of reconstructive microsurgery programmā.

Profesionālā kvalifikācija: sertificēts bērnu ķirurgs – no 2006.gada; sertificēts plastikas ķirurgs – no 2009.gada; sertificēts rokas ķirurgs – no 2011.gada.

Darba pieredze: No 2003.gada un šobrīd – SIA Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs – ārsts ķirurgs un mikroķirurģijas centra zinātnes un izglītības daļas vadītājs. No 2005. gada līdz 2013. gadam – SIA Brūču klīnika – plastikas ķirurgs. No 2001.gada līdz 2011.gadam – VSIA Bērnu klīniskā universitātes Slimnīca – ārsts rezidents, no 2006.gada bērnu ķirurgs. No 2001.gada līdz 2004.gadam – Sia GlaxoSmithKline Latvija medicīnas daļa – klīnisko pētījumu koordinators. No 1997.gada līdz 2001.gadam – Sia Traumatoloģijas Ortopēdijas slimnīca uzņemšanas nodaļa – ārsta palīgs.

Profesionālās organizācijas: Latvijas Bērnu ķirurgu asociācija. Latvijas Plastikas ķirurgu asociācija. Latvijas rokas un mikroķirurģijas asociācija. Eiropas Bērnu ķirurgu asociācija (EUPSA).

Sabiedriskas organizācijas: Studentu korporācijas Fraternitas Lataviensis filistrs. No 2014.gada dienests Zemessardzes 54.inženiertehniskā bataljonā, iegūta vecākā zemessarga pakāpe.

Prezentācijas tēma

Funkcionāla plauksta kā drošības pamats, mikroķiruga skatījumā

Plauksta kā funkcionāla vienība, kas apvieno gan taktīlo jušanu, ļaujot atpazīt un sajust, gan spēka un pincetes tvērienu, ļaujot satvert un noturēt, ir nepieciešama ikvienam lielam vai mazam pacientam. Iedzimtas plaukstas deformācijas ir salīdzinoši reti sastopamas pataloģijas un to rekonstrukcijas ir komplicētas, jo jāņem vērā bērna augšanas potenciāls. Iedzimtu plaukstu deformāciju mikroķiruģiska ārstēšana Latvijā uzsākta 2008. gadā. Šo 10 gadu laikā ir pārņemta pieredze no vadošajām rietumu klīnikām, veicot iedzimtu plaukstu deformāciju rekonstrukcijas un radītas vairākas jaunas ķirurģijas metodes iedzimtu īkšķa hipoplāzijas ārstēšanā, nodrošinot mazajiem pacientiem plaukstas funkcionalitāti.

Ziņojuma pamatā ir funkcionālo un estētisko rezultātu novērtējums dažādām iedzimtām plaukstas rekonstrukcijas metodēm, akcentējot jauno Latvijā izstrādāto metožu priekšrocības.

  • dzintars.ozols@mcl.lv