Dr. Dzintra Bonda

Dzintra BONDA ir Ohaio Universitātes (Kolumbusa, Ohaio) emeritētā profesore. 1971. gadā ieguvusi PhD grādu Ohaio Universitātē lingvistikā, specializējusies arī psiholoģijā un runas un dzirdes izpētes jomā. Vairāku profesionālo organizāciju biedre (Acoustical Society of America, Association for the Advancement of Baltic Studies and the Linguistic Society of America).

Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju locekle, Fulbraita stipendiāte Rīgā 2008. g. Vairāku monogrāfiju autore (: Slips of the Ear: Errors in the Perception of Casual Conversation. (New York: Academic Press. 1999, Ievads fonoloģijā (kopā ar D.Marku). Rīga: Zinātne, 2014).

  • bond@ohio.edu

This post is also available in: EN