Dr. Ervīns Lukševičs

Prof., Dr. geol. Ervīns Lukševičs (1955) strādā Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, ir Ģeoloģijas nodaļas vadītājs, Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondējošais loceklis (2008). Izglītību ieguvis Latvijas Valsts Universitātē (1974 – 1979), maģistra (1995) un doktora grādu (1996) ieguvis Latvijas Universitātē. Ir Starptautiskās Ģeoloģijas zinātņu savienības (IUGS) Devona stratigrāfijas apakškomisijas (SDS) korespondējošais loceklis un Starptautiskās Ģeoloģijas zinātņu savienības (IUGS) Starptautiskās ģeoloģijas zinātņu vēstures komisijas (INHIGEO) loceklis.

Pēta devona mugurkaulniekus, veic pētījumus devona nogulumu stratigrāfijā un paleoģeogrāfijā. Ir atklājis un aprakstījis vairākas zinātnei jaunas seno zivju un četrkājaino sugas. Publicējis vairāk kā 50 zinātniskos, daudzus desmitus enciklopēdiju un citus populārzinātniskos rakstus un konferenču tēzes; kopējais publikāciju skaits pārsniedz 200. Sagatavojis 4 ģeoloģijas doktorus pamatiežu ģeoloģijā, kas specializējas paleontoloģijā, vadījis daudzus bakalaura un maģistra darbus. Katru gadu organizē vai piedalās fosiliju izrakumos Latvijā, piedalījās vairākās starptautiskajās zinātniskajās ekspedīcijās Latvijā un Krievijā.

Prezentācijas tēma

E. Lukševičs. Sapnis par paleontoloģiju: devona zivis un četrkājaino senču meklējumi

Dream on palaeontology: Devonian fishes and tetrapod ancestry search