Dr. Gatis Krūmiņš

Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks un rektors. Galvenās pētniecības jomas – ekonomiskā vēsture un vēstures loma stratēģiskajā komunikācijā. Grāmatu “Latvijas tautsaimniecības vēsture” (2017), “Deviņu vīru spēks” (2016) un “Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos notikumos” (2016) sastādītājs, līdzautors un zinātniskais redaktors.

Daudzu zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju autors. Pētniecisko darbu veicis Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas un Krievijas Federācijas arhīvos. Bijis Latvijas Zinātnes padomes (LZP) loceklis, šobrīd LZP eksperts vēsturē un ekonomikā. Kā eksperts konsultējis dažādas institūcijas Lietuvā, Igaunijā un Gruzijā. Starpdisciplināru projektu iniciators un vadītājs, kuru galvenais mērķis ir pētījumu rezultātu izplatīšana plašākā sabiedrībā, tostarp dažādās digitālajās platformās.

  • gatis.krumins@va.lv
  • Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera LV-4201