Mg. iur. Gunārs Kusiņš

Satversmes tiesas tiesnesis, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valststiesību katedras lektors.