Dr. Gundars Bērziņš

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns un asociētais profesors. Ieguvis doktora grādu vadības zinātnē un kā vadošais pētnieks piedalījies daudzos pētniecības projektos, ir starptautisku zinātnisko publikāciju autors. Viņa zinātnisko interešu lokā ir uzņēmējdarbības stratēģijas un reģionālā politika. Vienlaikus viņš ir arī “SSE Rīga Foundation” valdes loceklis un LU studentu Biznesa inkubatora padomes loceklis. Iepriekš ieņēmis Latvijas Universitātes Kanclera amatu. Ilgu laiku darbojies arī privātajā biznesā. Viņa kaislība ir stratēģijas un stratēģiskā domāšanas nozīme biznesā. Ar aizrautību lasa studentiem lekcijas par “Vadības teorijas”, “Uzņēmējdarbības stratēģijas un politikas vadība” un “Stratēģiskā un operatīvā plānošana”.

Par sesiju: Sociālās zinātnes Latvijā ir viens no svarīgākajiem vilkmes un veiksmes faktoriem valsts tautsaimniecības attīstībai un virzībai augstāk globālās pievienotās vērtības ķēdēs un augstas pievienotās vērtības radīšanā. Tās ne tikai apvieno Latvijā un pasaulē strādājošos latviešu sociālo zinātņu pētniekus, bet ir vienojošais elements starpdisciplināriem pētījumiem. Sesijas ietvaros būs iespēja noklausīties pasaules līmeņa zinātniskus referātus, diskusijas un postersesijas. Tās dalībnieki būs reālajā pētniecībā iesaistīti zinātnieki, kas klausītājiem piedāvās iespēju iepazīties ar saviem jaunākajiem pētījumiem un to atziņām.