Ieva Miļūna

Rīgas Juridiskās augstskolas lektore starptautiskajās tiesībās, Neatkarīgās Ekspertu Padomes par starptautiskajām un Eiropas tiesībām locekle Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā. Akadēmiskā pieredze ir galvenokārt notikusi Amsterdamas universitātē, Fordham universitātē Ņujorkā, kā arī pasniedzot lekcijas Francijā, Spānijā, Itālijā, Nīderlandē un Slovēnijā. Bijusi priekšsēdētāja Starptautiskās Krimināltiesas darba grupai Latvijas prezidentūras laikā ES Padomē, kā arī Latvijas eksperte ANO Ģenerālās Asamblejas Juridiskajā komitejā. Specializācijas jomas ir starptautiskais miers un drošība, ANO Drošības Padome, tiesiskums un starptautiskās humanitārās tiesības.

  • ieva.miluna@rgsl.edu.lv
  • +371 29 134 301
  • Rīgas Juridiskā augstskola