Dr. Ieviņa Stūrīte

Dzimusi Rīgā un pabeigusi Lauksaimniecības Akadēmiju 1991. gadā. Specialitāte – agronoms. Studijas turpinātas Norvēģijas Lauksaimniecības Universitātē, (1992-1994). 2005. gadā iegūts doktora zinātniskais grāds augkopības zinātnē Norvēģijā. Kopš 2008. gada strādā Norvēģijas bioekonomikas institūtā (NIBIO), Tjøtta. Pētnieciskais darbs saistīts ar augkopību/pļavkopibu, īpaši tauriņziežiem, slāpekļa (N) apriti un tā zudumiem ziemas perioda, oglekļa uzkrāšanos augsnē. Liela daāa pētnieciskā darba saistīts ar bioloģisko lauksaimniecību.