Dr. Igors Šuvajevs

Dr. phil, LU profesors. Latvijas Zinātņu akadēmijas īst. loc. Publikācijas: 13 monogrāfijas, vairāk par 50 sastādītām un tulkotām grāmatām, vairāk par 400 rakstiem. Redkolēģijas loc. (Oriens aliter, Reliģiski-filozofiski raksti u.c.). LU VFF Domes priekšsēdētājs, Promocijas padomes (filosofijā) vadītājs, LU Filozofijas profesoru Padomes loceklis. Apbalvojumi : Austrijas Goda krusts zinātnē un mākslā (2015), Eiropas Zinātņu un Mākslas Akadēmijas balva “Felix” (2001).

This post is also available in: EN