Dr. Ilga Jansone

Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta direktore, vadošā pētniece, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle.

Vairāk nekā 200 publikāciju valodniecības vēsturē, leksikoloģijā un leksikogrāfijā, onomastikā, dialektoloģijā.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētāja (2008–2012), Valsts pētījumu programmu Letonika un Nacionālā identitāte koordinatore (2005–2018). Izdevumu Acta Baltico-Slavica, Linguistica Lettica u. c. redakcijas kolēģijas locekle. Valsts prezidenta Valsts valodas komisijas locekle, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta locekle.

  • ilgajan@lza.lv
  • +371 29550647
  • +371 67227696
  • Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, Akadēmijas laukums 1, Rīga LV-1050

This post is also available in: EN