Dr. Ilze Matīse-Van Houtana

Ilze Matīse-Van Houtana, veterinārārste, Mg. Med. Vet., Dr. Med. Vet., Dipl. ACVP. Absolvēja LLU VMF 1994. gadā un drīz pēc tam devās mācīties uz ASV, Aijovas pavalsts universitāti. Tur viņa maģistrantūrā studēja mikrobioloģiju, imunoloģiju un preventīvo medicīnu, bet pēc tam doktorantūrā – veterināro patoloģiju. Ilze atklāja, ka patoloģija ir tas, kas viņu interesē, jo dod iespēju būt gan praktiķim, gan zinātniekam. 2004. gadā Ilze nokārtoja ASV sertifikācijas eksāmenu veterinārajā patoloģijā.

Kā patologs viņa ir strādājusi ASV Minesotas pavalsts veterinārajā diagnostikas laboratorijā, Minesotas universitātes Vēžu pētniecības centrā, un vadījusi veterinārās patoloģijas rezidentūras programmu Minesotas universitātē. 2009. gadā Ilze atgriezās Latvijā, lai mācītu patoloģiju Latvijas studentiem, strādājot kā asociētā profesore un vēlāk kā profesore LLU VMF. Kopš 2014. gada viņa ir privātpraktizējošs veterinārārais patologs, kas sniedz biopsiju izmeklējumus praktizējošiem veterinārārstiem un iesaistās projektos, kuros vajadzīga patologa ekspertīze.