Dr. Ilze Rūmniece

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne, LU profesore klasiskajā filoloģijā, Hellēnistikas centra vadītāja. LU maģistra studiju programmas “klasiskā filoloģija” direktore, vairāk kā desmit studiju kursu antīko kultūrvērtību jomā autore. Zinātnisko, populārzinātnisko un tulkojumu publikāciju skaits tuvojas simtam. Tematika: klasiskās valodas, sengrieķu un mūsdienu grieķu dzeja, klasiskā rētorika un stilistika, antīkais kultūrmantojums latviešu tekstos.

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas priekšsēdētāja, Valsts prezidenta Valsts valodas komisijas locekle. Antīkā kultūrmantojuma pētījumu sērijizdevumu Antiquitas Viva un Hellēņu dimensija redakcijas kolēģijas vadītāja.

  • ilze.rumniece@lu.lv

This post is also available in: EN