Dr. Ina Druviete

Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā, LU profesore, Daugavpils Universitātes Goda doktore, Latvijas Zinātņu akadēmijas īst.loc. Vairāk par 300 publikāciju vispārīgajā valodniecībā, valodniecības vēsturē, sociolingvistikā, valodas politikā, zinātniskās un populārzinātniskās literatūras tulkojumi.

Latvijas Republikas Saeimas deputāte (2002-2014), izglītības un zinātnes ministre (2004-2006, 2014), Eiropas Nacionālo valodu institūciju federācijas (EFNIL) locekle, viceprezidente (2006-2009), izdevumu Language Policy (Springer) (2003-2010), Studies in World Language Problems (Benjamins), International Journal of Indo-Baltic Culture and Studies, Taikomoji Kalbotyra, Linguistica Lettica u.c.  redakcijas kolēģijas locekle. Valsts prezidenta Valsts valodas komisijas priekšsēdētāja vietniece.

  • ina.druviete@lu.lv
  • +371 26352167
  • +371 67034401
  • Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga LV-1586