Dr.iur. Inese Lībiņa- Egnere

12.Saeimas priekšsēdētājas biedre, Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītāja un Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedre. Vada Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegāciju. Papildus darbam Saeimā darbojas akadēmiskajā vidē – jau vairāk kā desmit gadus ir Latvijas Universitātes pasniedzēja, ievēlēta par docenti Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedrā. Jurista kvalifikāciju ieguvusi Latvijas Universitātē, bet maģistra grāds tiesību zinātnē ar izcilību iegūts Alberta-Ludviga-Universitātē Freiburgā (Vācija). Turpinājusi studijas doktorantūrā Latvijas Universitātē sadarbībā ar Kopenhāgenas biznesa skolu un ieguvusi doktora grādu tiesību zinātnē Dr. iur. Pirms darba Saeimā, no 2007.-2011.gadam bijusi Latvijas Republikas Valsts prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos, līdz 2007.gadam praktizējusi kā zvērināta advokāte, pirms tam bijusi Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesneša palīdze.

Referāts: Likumdevēja loma un iespējas konstitucionālo vērtību un principu nostiprināšanā globalizācijas apstākļos