Ph.D. Ineta Ziemele

Profesore, Satversmes tiesa priekšsēdētāja, bijuši Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese

Referāts: Eiropas tiesas un konstitucionālā identitāte globālajā pasaulē.