Mg. iur. Inga Reine

Ieguvusi juridisko izglītību Latvijas Universitātē un maģistra grādu Eiropas Cilvēktiesību un demokratizācijas maģistra programmā. Sākusi savu profesionālo karjeru Valsts cilvēktiesību birojā un vēlāk strādājusi Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas misijās Kosovā un Melnkalnē. No 2003. līdz 2012.gadam ieņēma Latvijas pārstāves starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās amatu. Starp 2012. un 2016.gadu bija Latvijas pārstāvniecības Eiropas Savienībā juridiskā padomniece, kā arī atbildīga par sadarbību ar Eiropas Parlamentu. Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā vadīja vairākas darba grupas un gatavoja prezidentūras dalību Eiropas Parlamenta debatēs. 2016.gadā iecelta par ES Vispārējās tiesas tiesnesi.

Referāts: Latvijai aktuālie izaicinājumi Eiropas Savienības kontekstā

Referāta mērķis ir apskatīt Latvijai aktuālus izaicinājumus Eiropas Savienības kontekstā, kuru nozīme nezudīs arī nākotnē. ES valstu saimē Latvijai vienmēr jāmeklē līdzsvars un dažreiz arī kompromiss starp savām un citu valstu, kā arī plašākām interesēm. Šis dažādu interešu balansēšanas process kļūst īpaši aktuāls ne tikai Latvijas vēlēšanu kontekstā, bet ņemot vērā tuvojošos jaunu ES institucionālo ciklu. Izmaiņas Eiropas politiskajā arēnā, Brexit un jaunais ES budžeta cikls rada izaicinājumus un raisa pārdomas par Eiropas nākotni un Latvijas vietu un lomu tajā.