Dr. Iveta Ķestere

Latvijas Universitātes profesore, vairāk kā 150 publikāciju un deviņu grāmatu, kas veltītas izglītības vēsturei, autore, līdzautore un redaktore. Viņa ir Paedagogica Historica (Routledge, Taylor&Francis Group izdevums), kā arī Lietuvā un Itālijā publicētu akadēmisko žurnālu redkolēģijas locekle. I. Ķestere ir bijusi viespētniece Lēvenes universitātē Beļģijā un vairākkārt – G. Ekarta starptautiskajā mācību grāmatu pētniecības institūtā (Georg Eckert Institute for International Textbook Research) Vācijā. Viņa regulāri lasa vieslekcijas Lēvenes universitātē u.c. Viņa ir Eiropas izglītības pētniecības asociācijas (EERA) 17.grupas (izglītības vēsture) vadītāja un Baltijas pedagoģijas vēsturnieku asociācijas valdes locekle. Viņas aktuālie pētniecības projekti ir ‘Jaunā izpētes fāze pētījumā par Austrumeiropas pretestības kultūrām’ (New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent) ES EK atbalstītā COST programmā un Spānijas valdības atbalstīts pētījums ‘Izglītības audio vizuālie avoti (dokumentālās filmas un kinohronikas) Eiropas totalitārajos režīmos’ (Analysis of the audio-visual representations of the education showed in documentaries and newsreels under European totalitarianisms). I. Ķesteres akadēmiskās intereses ir vēstures pētniecības metodoloģija, izglītība diktatūras periodos, kā arī skolas realitātes un skolotāja profesijas pētniecība, izmantojot vizuālos un materiālos avotus.

This post is also available in: EN