Dr. Jana Pavāre

Pediatre, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Pediatrijas katedras asociētā profesore, Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu slimību klīnikas vadītājas vietniece. 1996. gadā iegūts Ārsta grāds Latvijas Medicīnas Akadēmijā, 2011. gadā iegūts medicīnas zinātņu doktora grāds, promocijas darba tēma „Sistēmiskā iekaisuma atbildes sindroma (SIRS) un sepses epidemioloģija, klīnika un agrīna diagnostika stacionārā ārstētiem bērniem”.
Zinātniskās aktivitātes fokusētas uz bērnu sepses un smagu bakteriālu infekciju agrīnu klīnisku un laboratoru diagnostiku. Pētniece vairākās Valsts Pētījumu programmās, pašreiz vadošā pētniece HORIZON 2020 pētījumā “Personalized Risk assessment in febrile illness to optimize Real-life Management across the European Union” (PERFORM). Starptautisku publikāciju autore, iniciējusi sadarbību ar vairākām ārvalstu universitātēm bērnu sepses jomā, organizējusi vairāki starptautiskus diskusiju paneļus un vieslekcijas par sepsi bērniem.

Zinātniskās intereses:
Smagas bakteriālas infekcijas, sepse bērniem; bērnu ar drudzi vadība dažādos veselības aprūpes etapos

Prezentācijas tēma:

“Sepses pētniecība bērniem Latvija – zinātniskie rezultāti un praktiskie ieguvumi”

Sepse un smagas bakteriālas infekcijas vēl aizvien ir viens no galvenajiem mirstības iemesliem bērniem. Tā cēlonis bieži ir novēlota sepses pacientu atpazīšana un aizkavēta terapijas uzsākšana. RSU Pediatrijas katedrā un Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcā 10 gadu periodā tiek pētītas bērnu ar sepsi agrīnas klīniskās pazīmes, kā arī meklētas jaunas laboratorās metodes infekciju diagnostikai, tai skaitā pētīti iekaisuma citokīni. Pētniecības gaitā izstrādāti un referātā tiks demonstrēti izstrādātie algoritmi bērnu ar sepsi savlaicīgai klīniskai atpazīšanai un izpētītie dažādie diagnostiskie iekaisuma biomarķieri sepses pacientu identificēšanai un mirstības mazināšanai.

  • jana.pavare@rsu.lv