Dr. iur. Jānis Baumanis

Asociēta profesora p.i. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks. Specializējas krimināltiesībās, kriminālprocesa tiesībās un kriminoloģijā.

Referāts: Noziedzības apkarošana starptautiskajā sadarbībā krimināltiesiskajā jomā.

Sekmīgās un saliedētās krimināltiesiskās starptautiskās sadarbības galvenie šķēršļi ir dažādu valstu krimināltiesisko sistēmu atšķirība, jurisdikcijas kolīzijas valstu starpā, plašs un nesistematizēts nacionālo un starptautisko krimināltiesisko normatīvo aktu klāsts, kā arī birokrātiskās kriminālprocesuālās procedūras, kuras var apdraudēt nolēmumu savstarpējas atzīšanas principu. Autors referātā piedāvā dažus priekšlikumus šķēršļu novēršanā.