Dr. h. c. iur. Jānis Bolis

Dzimis Rīgā, Latvijā, ir pensionēts ASV advokāts ar vairāk nekā 50 gadus ilgu pieredzi biznesa darījumu jomā un strīdu risināšanā. Kopš 1995. gada Jānis Bolis ir bijis vieslektors vairākās Latvijas augstākās izglītības iestādēs, lasījis lekcijas par biznesa darījumu tematiem, kā arī par ārpustiesas strīdu risināšanas procesiem, tostarp par sarunu vadīšanu un mediāciju.

J. Bolis ir absolvējis Bostonas universitātes Juridisko fakultāti ar Juris Doctor grādu un Konektikutas universitātē ieguvis bakalaura grādu ekonomikā. Viņš ir papildinājis zināšanas Hārvarda universitātē (strīdu risināšanas procesos) un Masačūsetsas universitātē (ieguvis oficiāli atzītu strīdu risinātāja sertifikātu).

2006. gadā Jānis Bolis apbalvots ar Atzinības krustu par nopelniem Latvijas labā. 2008. gadā saņēmis Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības Kultūras Fonda Goda Diplomu kopā ar īpašu atzinību par izcilu darbu Latvijas tiesību sistēmas pārkārtošanā. 2010. gadā Latvijas Zinātņu Akadēmijas Senāts piešķir LZA goda doktora grādu tiesību zinātnēs (Dr. h. c. iur.). 2011. gadā iecelts par Latvijas goda konsulu ASV Rodailendā. Īstenojis un ieviesis Latvijas praksē alternatīvo domstarpību risināšanas metodes pielietošanu.