Dr. Jānis Grabis

Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas institūta direktors. Profesors Jānis Grabis (dzimis 1974. gadā) ieņem Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas institūta direktora amatu kopš 2010.gada. 2001. gadā viņš ieguva inženierzitāņu doktora grādu Informācijas tehnoloģija nozarē Rīgas Tehniskajā universitātē. Pēc doktora grāda iegūšanas līdz 2003. gadam Jānis Grabis strādāja Mičiganas Universitātē Dearbornā (ASV) un kopš 2003. gada turpina pedagoģisko un zinātnisko darbu Rīgas Tehniskajā universitātē. Šajā laikā viņš ir bijis viespētnieks Stokholmas Universitātē (Zviedrija) un Rostokas Universitātē (Vācija).

Viņa galvenās pētījuma jomas ir uzņēmuma integrācija un sarežģītu lēmumpieņemšanas algoritmu integrācija informācijas sistēmās. Rīgas Tehniskajā universitātē Jānis Grabis ir atbildīgs par līdzdalību SAP un Microsoft Dynamics uzņēmuma lietotņu akadēmiskajās programmās. Jānis Grabis ir publicējis vairāk nekā 100 zinātniskās publikācijas un divas zinātniskās monogrāfijas. Viņš ir vadījis vairāk nekā 10 zinātniski pētnieciskos projektus, ieskaitot EK Ietvara programmu projektu un Latvijas Zinātnes padomes grantus. Jānis Grabis ir Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.

This post is also available in: EN