Dr. hist. Jānis Krēsliņš

Kultūras vēsturniekiem ir jabūt pieredzējušiem vairākās pētniecības ievirzēs un ar labu savu avotu izpratni. Krēsliņu sākotnēji valdzināja reliģiju vēsture un valodniecība, bet skats paplašīnājās, viņam uzsākot darbu ar Karāliskās bibliotēkas Stokholmā vēsturiskajiem krājumiem. Šīs bibliotēkas apjomīgie krājumi pavēra skatu uz saziņu kultūru attīstību laika gaitā un prasīja pilnīgi citu pieeju nekā parastais pētniecības darbs, jo materiālu spektrs ir tik visaptverošs un daudzplākšņains. Bet tas, savukārt, ir ļāvis Krēsliņam attēlot saziņas kultūru attīstibu Baltijas jūras telpā visā savā dažādībā. Savos nesenākos pētījumos viņš ir apcerējis mutisko un rakstisko kultūru mijiedarbību, tehnisko pagriezienu un jauninājumu nozīmi kultūras vēsturē, kā arī trimdas kultūru pašizpratnes stratēģījas – temats īpaši tuvu viņa sirdij, pats būdams vienas šādas kultūras pārstāvis.