Dr. Jānis Ločs

RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centram ir vairāk kā 20 gadu sadarbības pieredze sadarbībai ar RSU Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedru jaunu sintētisko biomateriālu eksperimentālajā un klīniskajā aprobācijā. RBIAC ir izstrādāti dažādu sastāvu un pielietojuma biomateriāli, tai skaitā kompleksi bionoārdoši materiāli ar zāļu piegādes īpašībām.

Klīniskajos pētījumos mutes, sejas un žokļu ķirurģijā pielietoti RBIAC izstrādātie kaulaudus aizvietojošie kalcija fosfāta keramikas materiāli, lai palielinātu žokļu kaulu apjomu un būtu iespējama zobu implantu ievietošana, kā arī ortognātisko operāciju laikā, kad norit žokļu kaulu pārbīdes.
Sadarbojoties ar 2. Rīgas klīnisko slimnīcu, notiek pētījumi par osteoporotiskā kaula pastiprināšanu lūzumu gadījumos, mūsu izstrādātie materiāli tiek pielietoti lielo kaulu lūzumu operatīvā terapijā.

Valsts pētījumu programmas projekta ietvaros pētīti jauni multifunkcionāli materiāli un metodes kaulaudu apjoma un mehānisko īpašību pastiprināšanai, kaulaudu remodelācijas pagriešanai no atrofijas uz kaula jaunveidošanos. osteoporotisku kaulu ārstēšanu un osteoporozes profilaksi, papildinot iepriekš pētītos un klīnikā pielietojamos divfāziskos kalcija fosfātu biokeramikas materiālus ar stroncija jonu ievadīšanu materiālos osteoporozes vispārējai ārstēšanai.

This post is also available in: EN