Dr. Jānis Tālivaldis Ozoliņš

M.Sc., Dip. Ed., Ph.D. (Melb.), G. Dip. Ed. Admin. (Deakin), FHERDSA, FPESA, FACE ir filozofijas profesors Austrālijas Katoļu universitātē. Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, LU goda biedrs. Bijis Austrālijas un Āzijas Izglītības filozofijas biedrības presidents (2006-2009). Žurnāla Analysis and Metaphysics redaktors, bijis žurnāla Res Disputandae/Ethics Education redaktors. Zinātniskās intereses: metafizika, epistemoloģija, lietišķā ētika un bioētika, izglītības filozofija, reliģijas un zinātnes attiecības, Konfūcija filozofija, politiskā filozofija. Jaunākā monogrāfija: is Civil Society, Education and Human Formation: Philosophy’s Role in a Renewed Understanding of Education, London: Routledge (2017).

  • john.ozolins@acu.edu.au
  • T: +61 3 99533140
  • M: +61407833717
  • 115 Victoria Pde, Fitzroy Victoria 3065 Australia
  • Postal Address: Locked Bag 4115 Fitzroy MDC, Fitzroy Victoria 3065 Australia
  • www.acu.edu.au

This post is also available in: EN